nieuws

money

Als belastinginvuller en vrijwillig ouderenadviseur kom ik bij veel KBO-leden thuis. Ik merk dan dat het voor veel KBO-leden geen hobby is om zich te verdiepen in financiële regelingen zoals belasting en toeslagen. Sterker nog: veel leden vinden die regelingen maar een heel gedoe en besteden er liever geen aandacht aan. Toch is dat jammer. Veel
leden lopen hierdoor geld mis waarop ze wel recht hebben. Ik adviseer u daarom toch eens te kijken of u geen geld laat liggen. Dat zou zonde zijn, het leven is al duur genoeg. Uw plaatselijke KBO-vereniging beschikt over vrijwilligers die desgewenst graag bereid zijn eens met u mee te kijken. Schroom niet hen te benaderen. Wij staan klaar om u te helpen.

Voorkom dat u te veel belasting betaalt
Vaak zeggen mensen tegen mij: ‘Ik hoef geen belastingaangifte te doen, want ik heb toch alleen maar AOW en een klein pensioentje.’ Ik wijs er dan op dat ook in deze situatie de mogelijkheid bestaat dat er te veel belasting/loonheffing is ingehouden. Het is dan verstandig om na te gaan of u voor teruggave in  aanmerking komt. Is dat het geval dan dient u een aangifte inkomstenbelasting in te dienen. De belastingdienst komt het geld niet vanzelf terugbrengen. U kunt ook over voorgaande jaren geld terugvragen (maximaal 5 jaren).

Specifieke zorgkosten
Heeft u (en/of uw partner) alleen AOW en er wordt geen loonheffing ingehouden en u maakt hoge
zorgkosten dan krijgt u in principe geen teruggave omdat er geen belasting wordt ingehouden. Bij hoge zorgkosten bestaat dan toch de mogelijkheid om een deel van de zorgkosten via de belastingdienst vergoed te krijgen. Dit noemt men ook wel de verzilveringsregeling. Ook hiervoor moet men een aangifte inkomstenbelasting indienen, waaruit de hoge zorgkosten naar voren komen. In eerste instantie krijgt men een nihilaanslag; daarna komt een aanslag met een terug te geven bedrag. Er kan enige maanden tussen zitten.

Zorgtoeslag en huurtoeslag
U kunt tot 1 september 2022 nog zorgtoeslag en huurtoeslag over het belastingjaar 2021 aanvragen. Deze toeslagen zijn geen gunst maar een recht. Zorg dat u krijgt waarop u  echt heeft! Het is via de computer heel makkelijk om na te gaan of u voor deze toeslagen in aanmerking komt. Heeft u hulp nodig? U weet ons te vinden. Eenmalige energietoeslag van € 800 In de Kom Bij Ons van mei dit jaar heb ik hierover al uitgebreid geschreven. Deze eenmalige toeslag dient u aan te vragen bij de gemeente. Ouderen vanaf de AOW-leeftijd komen voor deze energietoeslag in aanmerking als hun netto-inkomen per maand (inclusief vakantiegeld) minder bedraagt dan € 1.576,98 voor een alleenstaande of € 2.135,30 voor een echtpaar. Uw vermogen telt niet mee. De gemeente kijkt alleen naar de hoogte van het inkomen. Vergeet niet een aanvraag in te dienen, want ook hier geldt: tenzij u al gebruik maakt van andere financiële regelingen bij de gemeente komt men het geld niet spontaan bij u thuisbrengen.

Namens de vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers,
Gerard Miltenburg