nieuws

Het begrip vrijheid kent veel betekenissen. Je kunt over vrijheid heel verschillend denken. Voor de een betekent vrijheid dat alles moet mogen, de ander vindt dat in hoge mate rekening moet worden gehouden met het belang van de medemens. Artikel 15 van onze Grondwet geeft aan dat buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald niemand zijn vrijheid mag worden ontnomen. Dit betekent dat er leefregels zijn waar beperkingen op je vrijheid zijn vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan regels die gelden bij het houden van demonstraties en aan verkeersregels. De wet stelt regels omtrent de rechtsorde en er zijn grote verschillen van doen en laten, bijv. geloofsgemeenschappen, leefmilieu, volksgezondheid wel of niet inenten, wat te denken van Schiphol, enz. Om in vrijheid te kunnen leven zijn er veel regels nodig. Als mensen zich daar niet aan houden krijgen we oorlog. Je kunt niet altijd doen wat je zelf wilt, je dient rekening te houden met een ander. Er zijn landen die alleen maar meer macht willen. Zij handelen volgens de doctrine van het ‘het recht van de sterkste’. We zien momenteel bij Rusland en Oekraïne dat deze houding tot oorlog kan leiden. Er is geen vrede, veiligheid en zeker geen vrijheid. Vrijheid is jezelf kunnen zijn, maar zeker geen vanzelfsprekendheid. Door de oorlog in Oekraïne worden we daar weer eens duidelijk mee geconfronteerd. Ook in de coronatijd werden wij van onze vrijheid beroofd en werden er regels opgelegd waar we ons aan moesten houden. Gelukkig konden we dit jaar met de dodenherdenking na de corona weer samenkomen. Tijdens de dodenherdenking staan we stil bij de oorlogen en de vele slachtoffers die in de strijd gevallen zijn. Die herdenking moeten we blijven herhalen, al is het alleen maar om te proberen om oorlogen te voorkomen. Niet iedereen zal tijdens de twee minuten stilte aan de Tweede Wereldoorlog denken, maar herdenken wordt steeds meer nadenken over wat er is gebeurd. Vrijheid kun je onderscheiden in negatieve- en positieve vrijheid. Negatieve vrijheid is dat je met rust gelaten wordt en dat je rechten zijn gewaarborgd. Positieve vrijheid betekent dat je in staat bent dingen of zaken te doen die jezelf wilt, bijv. meedoen aan verkiezingen. We moeten beseffen dat vrijheid nooit kan zonder gelijkwaardigheid en onderlinge verbinding. De goede krachten moet je sterk maken, dat is niet vanzelfsprekend, daar moet je aan werken. Ik ben trots op de mensen in Oekraïne, die vechten voor de vrede en voor behoud van hun land en hun vrijheid. Hetzelfde geldt voor de mensen uit andere oorlogen en slachtoffers, ook zij stierven voor de vrede en vrijheid van de mensen. Herdenken alleen is niet genoeg, maar nadenken over onze vrijheid en wat het betekent.
Verbeter de wereld en begin bij jezelf.

Jo Jannin