nieuws

braakpark

Amstelveen is een ‘Stad in het Groen’. Er zijn meerdere unieke parken met daarin een grote variatie aan bomen, planten, bloemen en vogels. Heempark De Braak is daar een mooi voorbeeld van. Het is ook nog eens een Rijksmonument en bovendien één van de oudste parken van Nederland. De Braak is een langgerekte groene oase. Het park is ontstaan rond 1939 en het was een Werkverschaffingsproject voor werklozen. De geschiedenis vertelt dat de prachtige grote waterplas via een dijkdoorbraak is ontstaan. Die waterplas werd verder uitgegraven tot de grote vijver waar nu allerlei bijzondere vogels en zwanen hun thuis hebben gemaakt. De Braak ligt midden in de woonbebouwing van Amstelveen met diverse ingangen aan de Amsterdamseweg. Het grenst aan het Jac. P. Thijsse park. Jac. P. Thijsse had ook grote invloed op het realiseren van het park. Maar nog belangrijker voor de realisatie van het park was Chris Broerse. Hij heeft zich enorm ingezet voor de wilde flora in het park. De grond was nat en arm en bestond uit zuurveen. Eerst werden er op de
drassige grond paden uitgezet en gemaakt. Men bouwde een eigen kwekerij waar planten werden gekweekt voor het park. Ook is er een kruidentuin aangelegd. De  verscheidenheid is groot en er is veel te zien. Er staan bankjes en bij goed weer kunt u genieten van de flora en fauna in het park. Wist u dat het mogelijk is om in Heempark De Braak een parkhuisje te huren voor bijvoorbeeld vergaderingen? Wifi, beamer en scherm zijn aanwezig. Het is geschikt voor 16 personen en je kunt het per dagdeel huren. De  kosten zijn 275 euro per dagdeel (inclusief koffie en thee). Ik las een mooie aanbeveling voor Heempark De Braak en met die woorden wil ik eindigen: Geniet van de verschillende bosjes, heideveldjes, rietlandjes, bruggetjes en struwelen.

Mieke Haver