nieuws

gevelstenen

Ze zijn heel bijzonder en toch krijgen ze maar weinig aandacht. Daarom wil ik u wijzen op de vele gevelstenen die er in Amstelveen te zien zijn. Er zijn er veel meer dan ik hier beschrijf. Gevelstenen zijn vaak een herinnering aan een gebeurtenis in het verleden zoals de gevelsteen aan het oude Raadhuis in de Dorpstraat. De gemeente kreeg deze in 1948 - toen nog NieuwerAmstel geheten - als dank van de gemeente Overloon vanwege de hulp die Amstelveen tijdens de Tweede Wereldoorlog aan Vierlingsbeek heeft gegeven. Het plateau heeft de naam ’De Barmhartige Samaritaan’. Vaak werden er ook gevelstenen aangebracht bij nieuwbouwprojecten, zoals de tientallen
gevelstenen bij de woningen op de Rembrandtweg. Het zijn stuk voor stuk kunstwerken en ik raad u aan er eens met een wandeling van te genieten. Boven alle entrees vind je verschillende thema's zoals mensen, beroepen en dieren. Hetzijn kleurrijke tegelplateau's gemaakt door o.a. Hans Bayens die in Amstelveen ook bekend is als kunstenaar van diverse beelden in de buitenruimte, zoals de beelden ‘Moeder en Kind’ en ‘Schaftende Arbeiders’.
Daarnaast zijn er door heel Amstelveen meerdere zogenaamde ‘enkele gevelstenen’ te vinden. Je vindt ze onder meer op het Wilhelminaplein boven poortwoningen of zomaar aan een woning geplaatst als bevestiging van de bouw in dat jaar. Ook zijn er verschillende gevelstenen verdwenen vanwege de sloop van het gebouw. Zo was er een prachtig spreukenplateau aan de gevel van het Leger des Heils gebouw aan de Amsterdamseweg: ’Christus voor de wereld - De wereld voor Christus’. Ik vraag me af waar zo’n plateau dan blijft. Wordt het vernietigd of opgeslagen? Wat zou het mooi zijn als dat ‘hergebruikt’ ergens weer te zien is. Soms worden oude tradities in ere hersteld, dus wie weet! Gelukkig is de gevelsteen boven de entree van de voormalige Heilige Geestkerk behouden gebleven. Deze prachtige sculptuur toont de ‘Uitstorting van de Heilige Geest’. Het is gemaakt door (glas)kunstenaar Huub Levigne. Het kerkgebouw krijgt een andere bestemming. Maar de kerk met bijbehorende klokkentoren is nu ons Gemeentelijk Monument, waardoor ook de gevelsteen behouden zal blijven. 
Gelukkig maar!!
Mieke Haver